Afrikaans  |  English

Tuis

Afrafin is 'n boetiek welvaartbestuurder en finansiële raadgewende praktyk. Sedert 1993 vestig ons finansiële gemoedsrus by kliënte.  Ons familie-onderneming bestuur familiegeld en help om welvaart tussen geslagte oor te dra.

Ons bied:

  • 'n kantoor vir u familiewelvaart
  • u 'n proses om die op en af van finansiële markte te bestuur
  • 'n uitsonderlike benadering betreffende besluitneming en deursigtigheid en 'n eenvoudige keuse van beleggingstrategieë om u toekomstige koopkrag te beskerm
  • omvattende belastingbeplanning
  • onafhanklike en onbevooroordeelde finansiële advies wat in 'n forum van ervare adviseurs bespreek word
  • deeglike en persoonlike leefstylbeplanning om finansiële gemoedsrus te verseker

Ons filosofie

Langtermyn-persoonlike verhoudings en hoë etiese standaarde is die grondslag van ons praktyk.  Ons verkies eenvoud in 'n wêreld van toenemende kompleksiteit en  'n groot verskeidenheid van keuses.  Daarom het ons 'n eenvoudige kombinasie van doelwitbestuurde inflasie-beleggingstrategieë daargestel.  Onthou dat eenvoud nooit met maklik verwar moet word nie.  Die strategieë lewer effektiewe resultate oor die kort- en langtermyn en help u om onsekerheid pro-aktief te bestuur. Lees meer >>

Ons praktyk spesialiseer in professionele finansiële advies vir individue wat ernstig is om hul risiko te bestuur en fondse oor die langtermyn teen inflasie te beskerm; m.a.w. oor tyd kan inflasie (die toename in leefkoste) u toekomstige koopkrag verwater.

U persoonlike finansiële plan word gerugsteun deur ‘n gevorderde besluitnemingsproses en deeglike navorsing. Tydens ‘n omvattende beplanningsproses bepaal ons die volhoubaarheid van u langtermyn leefstyl-behoeftes. Die finansiële plan se vooruitskattings word op 'n gereelde basis hersien om enige aannames te bevestig.  Hierdie unieke plan help u om goed ingeligte besluite te kan neem. Sodoende poog ons om deurlopend finansiële gemoedsrus te verseker.

 

Newsletter Sign Up

Sign up for Our Monthly Newsletter
Monthly Newsletter

Investment Strategies

Perspektiewe

Contact Us

Tel: +27 21 870 1888
Cape Town | Durbanville | Paarl

Follow Us